top of page
hands-5618240_1920_edited_edited.jpg

Croeso

Amdanom Ni

Mae’r Windfall Centre yn gorff elusennol. Rydym wedi ymsefydlu yn  Llandrindod yn y canolbarth, gan wasanaethu Cwm Tawe a’r gorllewin, y Bont-faen, Pen-y-Bont. Mae gan ein tîm o therapyddion brofiad ac arbenigedd ym maes iechyd a datblygiad meddyliol plant a phobl ifanc, gan gynnwys Therapi Chwarae, Seicotherapi Celf, Cynghori a gwaith iachaol â theuluoedd.

 

Rydym yn cynnig cefnogaeth ac asesu ymgynghorol, hefyd, ar gyfer plant a theuluoedd sy’n wynebu caledi ac i’r gweithwyr proffesiynol hynny sy’n gweithio er eu budd yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyngor a hyfforddiant unswydd ar gyfer gwasanaethau preswyl, awdurdodau lleol, Ymddiriedolaethau GIG a chyrff gwirfoddol.

 

Mae tîm Clinigol Windfall yn darparu cymorth iachaol, hefyd, ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n wynebu amrywiaeth eang o heriau, a all gynnwys ymddygiadau sy’n peri pryder, trafferthion ymlyniaeth a thrawma datblygiadol. Trwy waith pedwar aelod o’r Gymdeithas Therapyddion Chwarae Brydeinig (BAPT), tri Therapydd Mabol, Seicotherapydd Plant a Llencyndod, a Therapydd Celf, gallwn gynnig amrywiaeth o raglenni iachaol wedi’u seilio ar dystiolaeth, ar gyfer anghenion unigol plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

About
Image by Marcus Wallis

Dewisodd bawb yn y Windfall Centre eu galwedigaeth ar sail ymrwymiad sylfaenol i wneud bywydau plant a theuluoedd y gorau y gallant fod. Gallwn gynnig cyngor a chyfarwyddyd i ofalwyr, gweithwyr proffesiynol, plant a phobl ifanc.  Rydym yn cynnig cyngor a chymorth iachaol i rieni sy’n disgwyl plant, hefyd, ac i rieni mabwysiadol trwy raglenni cyn ac wedi mabwysiadu.

Ymchwiliwch i’r wybodaeth ar ein gwefan a galwch ni, neu gyrrwch e-bost atom. Ceisiwn wastad fod o gymorth.

Newyddion Diweddaraf

What We Do
bottom of page