top of page
Mental Health Image

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth

Hyfforddiant

Ers ei sefydlu gyntaf yn 2005 bu’r Windfall Centre yn hyfforddi llawer ac amryw sefydliadau ac asiantaethau ledled Cymru a’r DU. Ag arbenigedd penodol a diddordeb mewn ymlyniad, iechyd meddwl plant bach, effaith trawma, colled ac awtistiaeth yn ein tîm o therapyddion chwarae, seicotherapyddion plant a seicolegwyr, rydym yn hapus i gynnig hyfforddiant at ofynion unigol o fewn y pynciau hyn. Cysylltwch â’r brif swyddfa, os gwelwch yn dda, am adborth a geirdaon o hyfforddiant yn y gorffennol, ac er mwyn trafod unrhyw anghenion hyfforddiant sydd gennych, a byddai’n dda gennym ymchwilio i hyn â chi.

E-bost: info@windfallcentre.co.uk

Ffôn: 01597 829346

Excellent training and content. Facilitated at a comfortable pace. Group interaction and useful feedback. Interactive and a combination of PP, video links, and practical elements.

I found the course interesting and all members of the webinar very friendly. The information and can't wait to try the ideas with the children.

Very good content - supported by excellent research and clearly presented ... good notes

The course was very well prepared and delivered - the trainer was amazing

Really interesting training and really engaging delivery. Definitely made me reflect on my interactions with children / young people in schools in the past and has helped me to think of how I engage with pupils going forward.

Ymgynghoriaeth

Mae’n dda gan y Windfall Centre fedru cynnig ymgynghoriaeth ac arweiniad ar gyfer awdurdodau lleol, gwasanaethau preswyl a chymorth, ysgolion a theuluoedd ag anghenion penodol. Mae peth o’r gwaith a wnaed gennym eisoes yn cynnwys asesu perthnasau ymlyniad ar gyfer plant sy’n datblygu’n nodweddiadol ac anabl fel ei gilydd, yn enwedig mewn perthynas â phlant y gofelir amdanynt a lleoliadau’r dyfodol.

 

Amcan creiddiol gwaith y Windfall Centre yw sicrhau bod gan bob plentyn y cymorth y mae arno ei angen. Byddwn wastad yn rhoi’r flaenoriaeth i anghenion y plant a’r teuluoedd y gweithiwn â hwy ac yr ydym yn hapus i weithio’n hyblyg er mwyn galluogi hyn. Felly hyd yn oed os nad oes ond arnoch angen siarad ynghylch pryder, byddai’n dda gennym fedru helpu.

bottom of page