top of page

Aelodau’r Tîm

Shona Prasad

Shona Prasad

Therapydd Chwarae ac Ymarferydd

Maggie Fearn

Maggie Fearn

Therapydd Chwarae a Mabol, Seicotherapydd Plant a Glasoed, a Goruchwylwraig Glinigol.

Clare Hurford

Clare Hurford

Rheolwraig Gwasanaeth

Gillian Clarke

Gillian Clarke

Noddwraig

Gabrielle Eisele

Gabrielle Eisele

Goruchwylwraig a Therapydd Chwarae a Mabol BAPT

Holly Joyce

Holly Joyce

Therapydd Chwarae, Therapydd Mabol ac Ymarferydd Theraplay® Graddfa Un

John Senior

John Senior

Ymddiriedolwr/Trysorydd

Sharon-Louise Pullen

Sharon-Louise Pullen

Seicotherapi celf

Becky Webb

Becky Webb

Therapydd Chwarae ac Ymarferydd Therplay® Graddfa Un

Bethan James

Bethan James

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

bottom of page