top of page

Clare Hurford

Rheolwraig Gwasanaeth

Rydym yn ffodus iawn cael Clare yn Rheolwraig Gwasanaeth inni, gan reoli gweithgareddau beunyddiol yr elusen yn ogystal â darparu cymorth ariannol a gweinyddol anhepgor i’n tîm iachaol a’r Bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae ganddi brofiad proffesiynol eang o reoli cyfrifon cwmnïau preifat ac elusennau, ac mae ganddi Ddiploma Proffesiynol mewn Cyfrifyddiaeth.

Clare Hurford
bottom of page