top of page

Gillian Clarke

Noddwraig

Ganed Gillian yng Nghaerdydd ym 1937 ac y mae’n byw yng Ngheredigion yn awr. Yn fardd, yn ddramodydd ac yn athrawes ar gwrs M.Phil Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Morgannwg, mae’n llywydd canolfan ysgrifenwyr Tŷ Newydd yn y gogledd, a gydsefydlodd ym 1990. Hi fu Bardd Prifddinas dechreuol Caerdydd 2005-6. Fe’i penodwyd yn Fardd Cenedlaethol Cymru yn 2008, ac yn 2010 derbyniodd Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth.

Gillian Clarke
bottom of page