top of page

Becky Webb

Therapydd Chwarae ac Ymarferydd Therplay® Graddfa Un

Mae Becky wedi’i chymhwyso’n Therapydd Chwarae ardystiedig gan Gymdeithas Brydeinig y Therapyddion Chwarae (BAPT) yn ddiweddar. Mae wedi cwblhau ei hyfforddiant Theraplay® Graddfa Un hefyd, a gall ddefnyddio’r arddull hwn yn ei gwaith.

Mae Becky wedi gweithio â phlant a theuluoedd ers sawl blwyddyn cyn dod yn therapydd chwarae, gan gynnwys rheoli sefydliad Blynyddoedd Cynnar, bod yn weithwraig cymorth teuluol a chyd-gynhyrchu prosiectau cymunedol â theuluoedd er lliniaru tlodi mewn gwaith. Arweiniodd profiadau Becky yn y swyddi hyn iddi ddymuno datblygu ei galluoedd proffesiynol wrth weithio’n iachaol â phlant a theuluoedd.

Yn ogystal â’i gwaith therapydd chwarae yn y Windfall Centre, mae Becky’n hyfforddwraig brofiadol Becky â Chymdeithas Farchogaeth yr Anabl (RDA) hefyd, ac yn gweithio’n iachaol â cheffylau i helpu llesiant plant a phobl ifanc.

Becky Webb
bottom of page