top of page

New Grant Funders

Rydym yn ffodus iawn ein bod wedi derbyn rhai grantiau newydd yn ystod y misoedd diwethaf.


Diolch i holl siopwyr Tesco yn Llandrindod a bleidleisiodd gyda'u tocynnau glas. Bydd y Windfall Centre yn derbyn £500 i'w wario ar offer camera i wella ein gwaith Therapi Mabol yr ydym yn ei wneud gyda theuluoedd yng nghanolbarth Cymru. @groundworkUK @Tesco


Rydym hefyd wedi derbyn dau grant gan Gronfa Seaburne a’r Wesleyan Foundation trwy lywodraethu gwych Sefydliad Cymunedol Cymru @walescf. Mae'r ddau grant hyn ar gyfer bwrsariaethau therapi i helpu plant a theuluoedd sy'n cael trafferth cael mynediad at Therapi Chwarae, Seicotherapi Celf, Cwnsela, a chymorth rhieni. Heb yr arian hwn, ni fyddem yn gallu darparu’r cymorth a roddwn i deuluoedd sy’n hunangyfeirio.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page